Durant molts anys, la comarca va tenir dos petits trens que comunicaven la costa amb l’interior. L’un connectava Palamós amb Girona, passant per la Bisbal i l’altre connectava Sant Feliu de Guíxols amb Girona, passant per Cassà de la Selva. Durant molts anys, aproximadament un segle, aquests trens van ser el principal mitjà de transport de persones i mercaderies. El tren va ser usat principalment per la indústria surera, perquè connectava fàcilment les zones d’explotació del suro, vessants de les Gavarres i l’Ardenya, amb el port marítim de Sant Feliu de Guíxols i de Palamós. La ruta d’avui segueix el recorregut del Carrilet per la Vall d’Aro i torna, posteriorment, pels vessants de l’Ardenya fins a Sant Feliu de Guíxols.


Al teu ritme